/ by /   บทความสยามลอฟท์ / 0 comments

เทคนิคการแต่งห้องสไตล์ลอฟท์ให้ห้องต่างๆ ในบ้าน

บทความนี้ สยามลอฟท์ นำไอเดีย และภาพการตกแต่งห้องต่างๆในบ้านให้มีกลิ่นอายความเป็นลอฟท์ มาแบ่งปันให้ชม … Continued
/ by /   บทความสยามลอฟท์ / 0 comments

ความแตกต่างระหว่างซีเมนต์ คอนกรีต และ ปูน(มอร์ตาร์)

คำว่า ซีเมนต์ คอนกรีต และปูน (มอร์ตา) อาจสร้างความสับสนให้กับเราๆได้  ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่าเป็น … Continued

ราคาปูนลอฟท์

ในปัจจุบัน ปูนลอฟท์ สำเร็จรูป ได้มีการแข่งขันกันในเรื่องราคา และความคุ้มค่าในการใช้งาน หลากหลายแบรนด … Continued

สีปูนลอฟท์

ในปัจจุบันนี้ สีปูนลอฟท์ เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ในงานออกแบบบ้าน งานต่อเติม และงานตกแต่งภายในบ้าน เน … Continued
1 2 3