/ by /   บทความสยามลอฟท์ / 0 comments

ความแตกต่างระหว่างซีเมนต์ คอนกรีต และ ปูน(มอร์ตาร์)

คำว่า ซีเมนต์ คอนกรีต และปูน (มอร์ตา) อาจสร้างความสับสนให้กับเราๆได้  ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่าเป็น สารเคมีในการก่ออิฐให้แข็งตัว เพื่อสร้างพื้นผิวเรียบ หรือ ยึดวัตถุหนึ่งเข้ากับอีกชิ้นหนึ่ง คำพูดอาจใช้แทนกันได้—แต่จริงๆก็มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งาน

วันนี้แอด นำเกล็ดความรู้มาแบ่งปัน เพื่อทำความเข้าใจจะได้เลือกใช้กันได้เหมาะสมกับลักษณะงานต่างๆ

แม้ว่าคำเหล่านี้ ที่มักใช้กันมีความหมายเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้ว ซีเมนต์ คอนกรีต และปูน (มอร์ตา) เป็นวัสดุที่แตกต่างกัน สามแบบอย่างชัดเจน :

  • ซีเมนต์ คือเนื้อเป็นผง เพื่อการยึดเกาะชั้นดี ที่ไม่สามารถใช้เพียงตัวมันอย่างเดียวได้ แต่นำไปเป็นส่วนประกอบของทั้ง คอนกรีต และ ปูน (มอร์ตา) รวมทั้ง งานปูนปั้น ยาแนวกระเบื้อง และ ใช้เป็นปูนกาวแบบบาง
  • ปูน (มอร์ตา) มีประกอบของทรายละเอียด และ ปูนขาว ใช้เป็นวัสดุยึดเกาะเพื่องานก่อด้วยอิฐ บล็อก และ หิน
  • คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำโครงสร้างให้แข็งแรง ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทราย และ ส่วนผสมอื่นๆ (กรวด) ที่ใหญ่กว่า


ซีเมนต์ เป็นองค์ประกอบเพื่อยึดเหนี่ยวทั้งในคอนกรีตและปูน (มอร์ตา) โดยทั่วไปจะทำจาก หินปูน ดินเหนียว เปลือกหอย และทรายซิลิกา โดยหินปูนเป็นส่วนผสมที่มีมากที่สุด วัสดุทั้งหมดนี้จะถูกบดขยี้ และ ผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ (รวมถึงแร่เหล็ก) จากนั้นให้ความร้อนประมาณ 2,700 F. จนแห้ง แล้วกลายมาเป็นวัสดุที่เรียกว่า ปูนเม็ด แล้วบดให้เป็นผงละเอียด และ บรรจุหีบห่อเพื่อใช้ในการผสมวัสดุก่อสร้างซีเมนต์ต่างๆ รวมทั้งปูน (มอร์ตา)  และ คอนกรีต .

คุณอาจเห็น ซีเมนต์ ที่เรียกว่า ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชื่อนี่เป็นเพราะมันถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1800 ในอังกฤษโดยช่างก่อสร้างชื่อ Joseph Aspdin จากลีดส์ ซึ่งเปรียบสี กับ หินจากเหมืองหินบนเกาะพอร์ตแลนด์ นอกชายฝั่งอังกฤษ

ทุกวันนี้ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ยังคงเป็นซีเมนต์ประเภทที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดใน วัสดุก่อสร้าง เป็น ซีเมนต์ประเภท “ไฮดรอลิก” ซึ่งหมายความว่าจะแข็งตัว และ แข็งตัวเมื่อรวมกับน้ำ


คอนกรีต เป็นวัสดุก่อสร้างที่สมบูรณ์ สำหรับ ทำผนังฐานราก แผ่นพื้นคอนกรีต หน้าลานเฉลียง และ โครงสร้างก่ออิฐอื่นๆ ใช้งานได้หลากหลาย เนื่องจากเริ่มจากส่วนผสมที่เรียบง่าย และ แห้ง จากนั้นจึงกลายเป็นวัสดุกึ่งของเหลวที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งสามารถขึ้นรูปเป็นแม่พิมพ์ หรือ รูปทรงใดก็ได้ และ แห้งเป็นวัสดุแข็งเหมือนหินที่เรารู้จักกันในชื่อ คอนกรีต


ในงานโครงสร้างคอนกรีตจำนวนมาก มีการเสริมเหล็กเสริม เช่น ลวดตาข่าย หรือเหล็กเส้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพื่อลดการแตกร้าวที่อาจเกิดขึ้นในคอนกรีต

คอนกรีต ประกอบด้วย ซีเมนต์ ทราย และกรวด หรือ วัสดุที่ละเอียดและหยาบอื่นๆ การเติมน้ำจะกระตุ้นให้ซีเมนต์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่มีหน้าที่จับส่วนผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นของแข็ง

คุณสามารถซื้อส่วนผสมคอนกรีตสำเร็จรูปในถุง ที่ผสมซีเมนต์ ทราย และกรวดเข้าด้วยกัน สิ่งที่คุณต้องทำคือเติมน้ำ สำหรับงานขนาดเล็ก เช่น การยึดเสารั้ว หรือ การสร้างแผ่นพื้นขนาดเล็ก สำหรับงานขนาดใหญ่ คุณสามารถซื้อ ซีเมนต์หนึ่งถุงแล้วผสมกับทราย และ กรวดด้วยตัวเอง โดยใช้เครื่องโม่ หรือ ภาชนะขนาดใหญ่อื่นๆ หรือ คุณสามารถสั่งซื้อ คอนกรีตผสมโดยรถบรรทุก (ที่เรียกกันทั่วไปว่าคอนกรีตผสมเสร็จ)

ปูน  (มอร์ตา) เป็นวัสดุก่อสร้างอีกชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยซีเมนต์ ซึ่งในกรณีนี้จะผสมกับทรายละเอียดและน้ำ โดยเติมปูนขาวเพื่อเพิ่มความทนทานของผลิตภัณฑ์ การเติมน้ำลงในส่วนผสมนี้จะกระตุ้นซีเมนต์ให้แข็งตัว  เช่นเดียวกับคอนกรีต 

ปูน (มอร์ตา) ไม่แข็งแรงเท่าคอนกรีต และโดยทั่วไปจะไม่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเพียงอย่างเดียว แต่เป็น “กาว” ที่ยึดอิฐ บล็อกคอนกรีต หิน และวัสดุก่ออื่นๆ เข้าด้วยกัน


มอร์ตา มักขายเป็นถุง เป็นส่วนผสมแบบแห้ง ก่อนผสมน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถผสมในสถานที่หน้างาน โดยใช้เครื่องผสมปูนหรือ เพียงแค่ผสมด้วยจอบ หรือ ในเครื่องโม่ หรือ กะบะผสม ปูน (มอร์ตา) มีหลายประเภทที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน 

เมื่อทำงานกับอิฐ และวัสดุก่ออื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ปูนชนิดที่เหมาะสมสำหรับงานก่ออิฐ เนื่องจากปูน  (มอร์ตา) บางชนิดแข็งเกินไปสำหรับงานก่ออิฐบางประเภท และอาจแตกได้หากใช้อย่างไม่เหมาะสม

ยาแนว เป็นผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกันที่สามารถเห็นได้ในรูปของปูนแต่ไม่มีสารเติมแต่ง มีปริมาณน้ำสูงกว่าเพื่อให้สามารถไหลและเติมช่องว่างระหว่างกระเบื้องเซรามิก และ หินได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำสูง ยาแนวจึงไม่ใช่วัสดุยึดเกาะ แต่ทำหน้าที่เพียงเพื่อเติมช่องว่างเท่านั้น


Thin-set เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำจากซีเมนต์ และ ทรายละเอียดมาก พร้อมด้วยสารกันซึม เช่น อนุพันธ์ของอัลคิลของเซลลูโลส ใช้สำหรับติดกระเบื้องเซรามิกและหิน กับ พื้นผิว เช่น แผ่นซีเมนต์ บางชุดมีสารเติมแต่งลาเท็กซ์และโพลีเมอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติด ชุดแบบบางมีคุณสมบัติการยึดติดที่เด่นชัด และบางครั้งเรียกว่า ปูนกาวบาง

สำหรับข้อมูลเรื่องนี้ แอด หวังว่า คงมีประโยชน์ กับ ผู้อ่านไม่มากก็น้อย นะคะ ส่วนผลิตปูนลอฟท์ ของสยามลอฟท์ เป็น ปูนผสมพิเศษเพื่อการตกแต่งสไตล์ ลอฟท์ ถือว่า เป็นปูน (มอร์ตา) ที่คิดค้นมาเพื่อการตกแต่ง

งานปูนลอฟท์ ในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นที่นิยมมากสำหรับการตกแต่งบ้าน เพราะด้วยสไตล์ลอฟท์ เป็นงานที่ดูเท่ ดูดี มีเสน่ห์มากกว่าการทาสีผนังหรือการตกแต่งแบบอื่นๆ จึงทำให้นักแต่งบ้านเลือกใช้งานลอฟท์ในการตกแต่งบ้าน แต่งานลอฟท์ที่ดี ที่เนี๊ยบ ที่ดูเเล้วสวยจริงๆ ถึงแม้สมัยนี้จะปรับเปลี่ยนให้ใช้งานได้ง่าย ได้ด้วยตัวเองเเล้วก็ตาม แต่งานสวยๆ เท่ๆ นั้น ก็ยังต้องหวังพึ่งช่างที่มีฝีมือ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทำปูนลอฟท์อยู่ดี


และการจะหาทีมช่างดีๆ สักทีม ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป สยามลอฟท์ เราคือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนลอฟท์ สำเร็จรูป และให้บริการรับทำปูนลอฟท์ ขอนแก่น ภาคอีสาน และทั่วประเทศ ไม่ว่าจะหน้างานใหม่ งานเก่า หรืองานแก้เกี่ยวกับปูนลอฟท์ เราดูเเลได้หมด โดยทีมช่างฝีมือดี ประสบการณ์สูง

พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ งานได้มาตรฐาน แถมราคายังเป็นกันเองอีกด้วย เลิกสักทีกับงบที่บานปลายในการตกแต่ง หรือสร้างบ้าน ให้สยามลอฟท์ เราช่วยเป็นส่วนหนึ่งให้บ้านคุณดูสวย ดูเท่ และดูแข็งแกร่งกว่าใคร ได้แล้ววันนี้
#รับเหมาและจัดจำหน่ายปูนลอฟท์ #ทั่วประเทศไทย
.
สนใจสั่งซื้อปูนลอฟท์ หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายปูนลอฟท์ ติดต่อได้ที่ :
.
☎️ โทรศัพท์ : 099-5929951 คุณดาว, 094-0204532 คุณโก้
หรือ 043-004068 (เฉพาะช่วงเวลา 09.00 น. – 18.00 น.)
✉️ m.me/siamloftinnovation
🌐 www.siamloftinnovation.com
📱 Line ID : @siamloft
หรือคลิกที่ลิ้งด้านล่างนี้
http://nav.cx/1fmcalb

Ref: spruce.com